Jean Adrienne Arınma Sistemi
Jean Adrienne Arınma Sistemi

Bu Arınma yöntemi, psikolog, şifacı ve eğitmen Jean Adrienne Miller tarafından ilahi ilham yoluyla geliştirilmiş bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir.Yöntem ulaştığımız seviyeye gelmeden arındıramayacağımız bazı sorunları görüp arındırmamıza olanak sağlıyor.Her birimizin, yaşamımızın bir alanında tıkalı kalmış olmamıza yol açan ve öz gücümüze ulaşmamızı engelleyen ve ancak şimdiki titreşim seviyesinde etkisini açıkça belli edebilen blokajları fark ettiğimizde İç Benliğimizin (veya Yüksek Benliğimizin) rehberliğine danışmak konusunda yardımcı oluyor.Toplam 144 dosyadan oluşan bir yazılı protokol var. Bu dosyalardan içinde bulunduğumuz zaman dilimi ve titreşim düzeyinde üzerimizde etkili olan, görmemiz, kabul ve onurlandırma yoluyla dengelememiz gereken tıkanıklıklar, spritüel kinesioloji (kas testi) kullanılarak tespit ediliyor. Yine aynı yöntemle çözümler
ve arınma araç/yöntemleri saptanıp, sorunumuzu kolayca ve huzur içinde geride bırakabilmemiz sağlanıyor .Yaşamımızı olumsuz etkileyen blokajlar, genellikle çeşitli yaşam süreçlerindeki deneyimlere verilen tepkilere ait bilinçaltımızda bir yerlerde saklanmış, eski, şu an için uygun olmayan ve artık birer programa dönüşmüş hatalı kayıtlardır.Bu etkiler bizim şu anki yaşamımızdan kaynaklanıyor olabilirler.

Bununla birlikte, sıklıkla ruhumuzun bize veya atalarımıza ait geçmiş yaşam süreçleri, hatta bazen ruh grubumuzun üyelerine ait yaşam süreçleri veya paralel evrenlerdeki yaşam süreçleri kaynaklı olanlar da sıklıkça karşılaşılan durumlardır. Bazen de yaşamımızdaki olumsuzluklar ve tıkanıklıklar enerji alanımızda –kendilerine enerji üretemedikleri için ışığımızdan yararlanmak üzere- eklenti şeklinde var olan parazit enerjilerden, psişik saldırılardan veya ışığa geçiş yapamamış ruhların etkilerinden kaynaklanabilmektedir.

Bu Arınma sistemi bizi etkileyen bu etkilerin geldiği kaynak yaşam sürecinin tespit edilerek etkinin kaynağında arındırılmasını ve böylece bizim yaşamımızın bu etkiden özgürleşerek şifalanmasını ve gerçekliğimizin değişmesini sağlar.

Jean Adrienne Arınma Sistemi NERELERDE KULLANILABİLİR?


 • Yaşamımızın sorun yaşadığımız veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara yönelik,
 • Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,
 • Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik (*),
 • Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,
 • Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.

SEANSLARI NASIL GERÇEKLEŞİR  ?

 Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spritüel seanslardır. Seansta danışan tamamen bilinç boyutundadır ve destekleyen şifacı danışanın Yüksek Benliğinden önce üzerinde çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır. Bunlar danışanın deneyimlemekte olduğu durumla ilgili çeşitli bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine geçilir.
Tüm seans dosya protokolünün yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile uygulanır. Bir seans genellikle 1-1,5 saat arası sürer, ancak bu süre danışanın kaldırabileceği arınma düzeyine göre değişebilir.Seanslar da niyet her zaman üzerinde çalışılan konuya dair mümkün olan tüm arınmanın bir seansta gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen ayni konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir seans gerekli olabilir. Devam seansının gerekli olup olmadığı seansın sonunda belli olur ve devam seansı ilk seansın işleme süresi bittikten sonra yapılır. (İlk seansın işleme süresinden kasıt, uygulama sonunda yüksek bilinçten gelen bilgiye göre seçilen ve ruhun aldığı destekle tam arınmanın gerçekleşmesine kadar gereksinme duyacağını bildirdiği bir zaman birimidir. Günler, haftalar veya aylar olabilir.)

Bu seansları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten seanslardır.Seanslarda, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve bu arınma seanslarından gelen şifa oldukça etkili bir sağaltımdır. Bu kadar etkili olmakla birlikte bu arınma yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak bir arınma yöntemi olması ve şifayı olumsuz bir arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır. Bu arınma seansları yüz yüze yapılabileceği gibi, ayni derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.

BU ARINMA SEANSLARI NELERİ İÇEREBİLİR?


 • Içerisinde, seans sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar da vardır:
 • Belirli bir meleğe/meleklere çağrıda bulunma,
 • Hayvan totemimizi saptama,
 • Yükselişe yönelik bir niteliğin uyandırılması,
 • Tıkanık Ki akışını düzenleyecek akupunktur,
 • Ritüeller,
 • Dengede olmayan veya ağır hasarlı olan çakra/çakraların saptanması ve arındırılması,
 • Perilerden veya rune’lardan gelen mesajlar,
 • Enerji alanındaki bir hasarın saptanması ve giderilmesi,
 • Çiçek esansları, yağlar, taşlar,
 • Var olabilen bir ters dönme (polarite) durumunun saptanması ve giderilmesi,
 • Bu yaşam için yaşam anlamımızın açıklanması,
 • Bizi beslemesi gereken noksan öğelerin saptanması,
 • Dualar,
 • Semboller,
 • Yin/yang enerjilerindeki dengesizliklerin saptanması,
 • Frekansımızı yükseltici bir titreşimsel rezonansın uygulanması.

Bu Arınma eğitimi nasıldır ve bu eğitimi kimler alabilir?

Eğitim 2 aşamalıdır. İlk aşaması Jean Adrienne Arınma Güçlendirme (Empowerment) dir. Jean Adrienne Arınma Güçlendirme eğitiminin 2. aşaması olan Uygulayıcı/Öğretici (Practitioner/Teacher) eğitimi için ön gerekliliktir.

JEAN ADRİENNE ARINMA GÜÇLENDİRME EĞİTİMİ ŞUNLARI İÇERİR:


 • Arınma ve gücümüzü uyandırmaya yönelik bilgiler,
 • Evrensel yasaları ve etkilerini anlamak,
 • Epifiz ve hipofiz bezlerinin aktivasyonu,
 • Arınma protokolü – temel kinesioloji,
 • Arınma dosyaları, Inner-Speak Güçlendirme el kitabı,
 • Bir seansın nasıl gerçekleştirileceği.
 Eğitimi almak için herhangi bir şart yoktur, şifacılık alanında çalışan veya çalışmayan dileyen herkes bu uygulaması kolay ve basit olan arınma yönteminin eğitimini alabilir. Bu Güçlendirme eğitiminden sonra kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve başkaları için arındırıcı ve şifalandırıcı Arınma seansları yapabilir hale gelirsiniz.

Bu eğitimi, her şeyden önce, içsel gücünüzü elinize almak ve yaşam misyonunuzun yolunda yürümenizi kolaylaştırmak adına kendinize yapabileceğiniz önemli bir yatırımdır. Fiziksel, duygusal ve zihinsel hastalıklarda teşhis ve tedavi yapmaz; ancak bu olguyu yaratan enerji dengesizlikleri ve tıkanıklıklarının ortadan kalkmasına bütünsel olarak yardımcı olur; zihinsel ve bedensel rahatsızlıklarda bütünsel şifa geleneksel tıp ile desteklenmelidir.

KAYNAK:JEAN ADRİNE-ARINMA GÜÇLENDİRME KİTABI