Inner Speak
INNER-SPEAK

Inner-Speak, psikolog, şifacı ve eğitmen Jean Adrienne Miller tarafından ilahi ilham yoluyla geliştirilmiş bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir.
Yöntem ulaştığımız seviyeye gelmeden arındıramayacağımız bazı sorunları görüp arındırmamıza olanak sağlıyor.Her birimizin, yaşamımızın bir
alanında tıkalı kalmış olmamıza yol açan ve öz gücümüze ulaşmamızı engelleyen ve ancak şimdiki titreşim seviyesinde etkisini açıkça belli edebilen
blokajları fark ettiğimizde İç Benliğimizin (veya Yüksek Benliğimizin) rehberliğine danışmak konusunda yardımcı oluyor.Toplam 144 dosyadan
oluşan bir yazılı protokol var. Bu dosyalardan içinde bulunduğumuz zaman dilimi ve titreşim düzeyinde üzerimizde etkili olan, görmemiz, kabul
ve onurlandırma yoluyla dengelememiz gereken tıkanıklıklar, spritüel kinesioloji (kas testi) kullanılarak tespit ediliyor. Yine aynı yöntemle çözümler
ve arınma araç/yöntemleri saptanıp, sorunumuzu kolayca ve huzur içinde geride bırakabilmemiz sağlanıyor .Yaşamımızı olumsuz etkileyen blokajlar,
genellikle çeşitli yaşam süreçlerindeki deneyimlere verilen tepkilere ait bilinçaltımızda bir yerlerde saklanmış, eski, şu an için uygun olmayan ve artık
birer programa dönüşmüş hatalı kayıtlardır.Bu etkiler bizim şu anki yaşamımızdan kaynaklanıyor olabilirler.

Bununla birlikte, sıklıkla ruhumuzun bize veya atalarımıza ait geçmiş yaşam süreçleri, hatta bazen ruh grubumuzun üyelerine ait yaşam süreçleri veya
paralel evrenlerdeki yaşam süreçleri kaynaklı olanlar da sıklıkça karşılaşılan durumlardır. Bazen de yaşamımızdaki olumsuzluklar ve tıkanıklıklar enerji
alanımızda –kendilerine enerji üretemedikleri için ışığımızdan yararlanmak üzere- eklenti şeklinde var olan parazit enerjilerden, psişik saldırılardan veya
ışığa geçiş yapamamış ruhların etkilerinden kaynaklanabilmektedir.

Inner-Speak bizi etkileyen bu etkilerin geldiği kaynak yaşam sürecinin tespit edilerek etkinin kaynağında arındırılmasını ve böylece bizim yaşamımızın
bu etkiden özgürleşerek şifalanmasını ve gerçekliğimizin değişmesini sağlar.

INNER-SPEAK NERELERDE KULLANILABİLİR?


 • Yaşamımızın sorun yaşadığımız veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara yönelik,
 • Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,
 • Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik (*),
 • Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,
 • Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.

INNER SPEAK SEANSLARI NASIL GERÇEKLEŞİR  ?

Inner -Speak seansları Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spritüel seanslardır. Seansta danışan tamamen bilinç boyutundadır ve destekleyen
şifacı danışanın Yüksek Benliğinden önce üzerinde çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır. Bunlar danışanın deneyimlemekte olduğu durumla ilgili çeşitli
bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine geçilir.
Tüm seans dosya protokolünün yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile uygulanır. Bir seans genellikle 1-1,5 saat arası sürer, ancak bu
süre danışanın kaldırabileceği arınma düzeyine göre değişebilir. Inner-Speak seanslarında niyet her zaman üzerinde çalışılan konuya dair mümkün olan tüm
arınmanın bir seansta gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen ayni konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir seans gerekli olabilir. Devam seansının gerekli olup olmadığı
seansın sonunda belli olur ve devam seansı ilk seansın işleme süresi bittikten sonra yapılır. (İlk seansın işleme süresinden kasıt, uygulama sonunda yüksek bilinçten
gelen bilgiye göre seçilen ve ruhun aldığı destekle tam arınmanın gerçekleşmesine kadar gereksinme duyacağını bildirdiği bir zaman birimidir. Günler, haftalar veya
aylar olabilir.)

Inner-Speak seansları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten seanslardır.
Inner-Speak seanslarında, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve Inner-Speak seanslarından gelen şifa oldukça etkili
bir sağaltımdır. Bu kadar etkili olmakla birlikte Inner-Speak yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak bir arınma yöntemi olması ve şifayı olumsuz bir
arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır. Inner-Speak seansları yüz yüze yapılabileceği gibi, ayni derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.

INNER-SPEAK SEANSLARI NELERİ İÇEREBİLİR?


 • Inner-Speak içerisinde, seans sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar da vardır:
 • Olumlamalar,
 • Belirli bir meleğe/meleklere çağrıda bulunma,
 • Hayvan totemimizi saptama,
 • Yükselişe yönelik bir niteliğin uyandırılması,
 • Tıkanık Ki akışını düzenleyecek akupunktur,
 • Ritüeller,
 • Dengede olmayan veya ağır hasarlı olan çakra/çakraların saptanması ve arındırılması,
 • Perilerden veya rune’lardan gelen mesajlar,
 • Enerji alanındaki bir hasarın saptanması ve giderilmesi,
 • Çiçek esansları, yağlar, taşlar,
 • Var olabilen bir ters dönme (polarite) durumunun saptanması ve giderilmesi,
 • Bu yaşam için yaşam anlamımızın açıklanması,
 • Bizi beslemesi gereken noksan öğelerin saptanması,
 • Dualar,
 • Semboller,
 • Yin/yang enerjilerindeki dengesizliklerin saptanması,
 • Frekansımızı yükseltici bir titreşimsel rezonansın uygulanması.

Inner-Speak eğitimi nasıldır ve Inner-Speak eğitimini kimler alabilir?

Inner-Speak eğitimi 2 aşamalıdır. İlk aşaması Inner-Speak Güçlendirme (Empowerment) dir. Inner-Speak Güçlendirme, Inner-Speak eğitiminin 2. aşaması olan
Inner-Speak Uygulayıcı/Öğretici (Practitioner/Teacher) eğitimi için ön gerekliliktir.

INNER-SPEAK GÜÇLENDİRME EĞİTİMİ ŞUNLARI İÇERİR:


 • Inner-Speak ve gücümüzü uyandırmaya yönelik bilgiler,
 • Evrensel yasaları ve etkilerini anlamak,
 • Epifiz ve hipofiz bezlerinin aktivasyonu,
 • Inner-Speak protokolü – temel kinesioloji,
 • Inner-Speak dosyaları, Inner-Speak Güçlendirme el kitabı,
 • Bir seansın nasıl gerçekleştirileceği.
Inner-Speak eğitimi almak için herhangi bir şart yoktur, şifacılık alanında çalışan veya çalışmayan dileyen herkes bu uygulaması kolay ve basit olan arınma
yönteminin eğitimini alabilir. Inner-Speak Güçlendirme eğitiminden sonra kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve başkaları için arındırıcı ve şifalandırıcı Inner-Speak
seansları yapabilir hale gelirsiniz.

Inner-Speak eğitimi, her şeyden önce, içsel gücünüzü elinize almak ve yaşam misyonunuzun yolunda yürümenizi kolaylaştırmak adına kendinize yapabileceğiniz
önemli bir yatırımdır.Inner Speak fiziksel, duygusal ve zihinsel hastalıklarda teşhis ve tedavi yapmaz; ancak bu olguyu yaratan enerji dengesizlikleri ve tıkanıklıklarının
ortadan kalkmasına bütünsel olarak yardımcı olur; zihinsel ve bedensel rahatsızlıklarda bütünsel şifa geleneksel tıp ile desteklenmelidir.

KAYNAK:JEAN ADRİNE-İNNER SPEAK GÜÇLENDİRME KİTABI