Tekrar Bağlantı Şifası


TEKRAR BAĞLANTI ŞİFASI

Tekrar Bağlantı şifası (Reconnective Healing), kendi  öz gerçeğimiz ile bağlantımızı yeniden oluşturan, varlığımızın tüm parçalarına ulaşmamızı sağlayan ve tüm evrenle  
bağlantı kurmamıza yardım eden besinci boyut bir şifa çalışmasıdır. Şifa çalışmasının etkili olması inanca bağlı olmadığı, kişinin olayı kontrol altında tutma gibi bir
gerekliliğinin olmamasından dolayı son derece başarılı neticeler elde edilmektedir. Hatta beklenti olmadığı zaman daha da iyi neticeler alınmaktadır.Aşırı beklenti
enerji blokajı oluşturabilir. Serbest bırakmak en uygunudur.  Kişilerin Reconnective Healing deneyimi kendine özgündür. İyileşme, evren tarafından seçilen ve sadece size
uygun olan bir biçimde gelir.

Amerikalı Chiropractor  Dr. Eric Pearl yeni ve farklı bir şifa çalışmasını dünyaya sunmuştur. Tekrar Bağlantı kitabı, Tekrar Bağlantı’nın tüm dünyada hızla yayılmasını sağlamıştır.
Arizona Universitesi’nin İnsan Enerji Sistemleri Laboratuvarı’nda Eric Pearl ile deneyler yapan Dr.Gary Schwartz, ”laboratuvarlarımızda yürütülmüş olan temel bilimsel
çalışmalar, kendisinin öngörüleri ile çok tutarlıdır”demektedir. Kryon  Dr.Pearl’un çalışmasının insana, kendi içindeki ilahi güce sahip çıkarak eski enerjide imkansız sanılan şeyleri
gerçekleştirebilmeyi öğrettiğini anlatır.

Tekrar Bağlantı Şifası®, dünya çapında ünlü belli bilim adamlarının ‘etkilerini’ kabul ettiği ‘yeni’ frekans spektrumunda gelen bir şifa formudur. Tekrar Bağlantı Şifası® frekansları
yoluyla fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal her anlamda şifa gelir, zira şifa tüm bünyeye gelir. Ve kişi için ne gerekiyorsa, seans süreci dahilinde o gerçekleşir. Seans sırasında
Tekrar Bağlantı Şifası® frekanslarını alan kişilerde en yaygın görülen belirtiler; el kol ve bedenin değişik yerlerinde (aynı anda tüm bedende de olabilen) istemsiz kas hareketleri,
göz kapaklarının hızlı titreşimi, nefes alıp-verişin değişmesi olmakla birlikte; Tekrar Bağlantı Şifası® frekansları boyutlar arası ışık spektrumundan geldiği için kişinin bilinci bir
üst seviyeye çıkıp uyku halinden çok farklı olarak -sadece kişiye has olacak şekilde- rüyaya benzer şekilde vizyonlar görebilir, hatta nadiren hiç duymadığı melodiler duyabilir ve
renkler görebilir

Tekrar Bağlantı Şifası® frekansları vasıtasıyla dünyada yüz binlerce kişi çok çeşitli hastalıklarına şifa bulmuşlardır.

Bununla beraber bünyenizi daha dengeli kılmak için de Tekrar Bağlantı Şifası® seansını alabilirsiniz, zira bünyemizin dengesinin bozulması hastalıkları tetikleyecek ve bünyemizin
dengeye ulaşması hastalıklara olabilecek olan yatkınlıklarımızı azaltacaktır; fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal, her yönden…

TEKRAR BAĞLANTI / RECONNECTİON

Bedenimizde akupunktur noktaları vardır. Ve bu noktalar bedendeki azalarla ve diğer akupunktur noktalarına akupunktur hatlarıyla bağlıdır. Hem nasıl bedenimizdeki akupunktur
hatları akupunktur noktalarını birbirine bağlar, aynen öyle de tüm evrende, galaksiler arası sistemde ve yeryüzünde aksiyatonal hatlar vardır ve bu aksiyatonal hatlar evrendeki
tüm yıldızlara ve yüksek yıldız noktalarına bağlıdır.

İnsanoğlunun aksiyatonal hatlar vasıtasıyla yüksek yıldız sistemlerine olan bağı, zaman içinde koparıldı. O dönemden bu yana yüksek yıldız sistemleriyle olan bağımız çok daha
kısıtlı seviyededir; ve biyolojik sistemi yüksek yıldız sistemleriyle tekrar bağlamak için, akupunktur noktaları bedenin arakesitlerinde ‘yeni’ aksiyatonal hatlarla bağlanmak zorundadır.
Bu, yaradılış programları dahilinde moleküler biyolojinin medikal astronomiyle bir araya getirilmesidir. Bu sayede İnsan, yeni bir biyolojik yaradılış programına yükseltilmektedir.
İşte Tekrar Bağlantı®, bedenimizdeki akupunktur noktalarını evrende var olan aksiyatonal hatlarla birleştiren benzersiz bir deneyim, eşsiz bir süreçtir. Bu süreç, iki farklı günde
yapılan iki seansta gerçekleşir. Tekrar Bağlantı® seansının alınmasına ‘Kişisel Tekrar Bağlantı’ denir. Kişisel Tekrar Bağlantı seanslarının sonrasında, hücrelerimizde ‘spin noktalar’
oluşur ve bedenimizdeki herhangi bir rahatsızlık durumunda yüksek yıldız sistemlerinden ‘spin noktalara’ enerji pompalanır, bu enerji ‘tekrar bağlantı şifası’ formunda gelmektedir.
Kişi bunu zaman içerisinde, bedeninde kendisini rahatlatan istemsiz kas hareketleriyle hissedebilecektir, öyle ki, rahatsızlandığınızda hücreleriniz ve dolayısıyla doku ve
organlarınız ‘yenilenecektir’. (bkz. The Keys Of Enoch, J. J. Hurtak) Bu sayede on iki biyofiziksel meridyenle olan bağlantınız yenilenecektir.

Tekrar Bağlantı (The Reconnection) uygulamasında yeni meridyen hatları oluşuyor bu hatların, hem şifa hem de evrimimiz için gereken özel titreşim frekanslarının bedenimize yerleşmesini sağlar.

Tekrar Bağlantı çalışması sayesinde yeni ışık ve bilgi seviyeleri   ile temasa geçerek, tüm evrenle bağlantı kurabiliriz. Tekrar Bağlantı bu çizgileri bedenimize yerleştirip aktive ederek, ışık ve bilgi
alışverişi, DNA ipliklerinin yeniden bağlantısı ve”sicim’lerin (paralel varoluş planları) yeniden birleşmesi sürecimizi başlatır.

Seans Bilgileri;

Tekrar Bağlantı çalışmaları;

Tekrar Bağlantı Şifası® ile Tekrar Bağlantı® olarak iki farklı şekilde uygulanır. Her iki çalışma da eller bedene temas etmeden yapılır.

1. Tekrar Bağlantı şifası® (Reconnective Healing) 40 dakika süren seanslar seklinde uygulanır. Şifa amaçlıdır.

2.Tekrar Bağlantı ® (The Reconnection) iki seans sürer ve peş peşe iki gün içinde uygulanır, tekrarı gerekmez. Her bir seans 40-50 dk.sürer. Bu çalışmada bedene yeni meridyen
hatlar çizilmektedir. Tekrar Bağlantı’dan önce en az bir ile üç seans Tekrar Bağlantı şifası uygulanması önerilir.

Bu iki uygulama arasındaki fark, niyet farkıdır. Tekrar Bağlantı şifasında niyet,ruhsal, duygusal,zihinsel, fiziksel olarak dengede olmak ve şifa bulmaktır. Bu uygulamada
yeni meridyen hatların yerleştirilmesi uygulanmamaktadır.
Tekrar Bağlantı uygulaması ise, yeni meridyen hatların oluşturulmasına yönelik bir çalışmadır. Burada amaç hem kendi bütünlüğümüzle hem de evrenle bağlantımızı yeniden
oluşturmaktır.Bağlantının oluşması, an be an devam eden bir süreç, zamana yayılan bir açılımdır. Değişim süreci, ikinci seans sonunda Tekrar Bağlantımız tamamlandığında
harekete geçer. Tüm evren ile aramızda yeni ışık ve bilgi alışverişi gerçekleşmeye başlar ve bunun sonucunda bilincimiz ile biyolojimiz gelişime açılır.
 
Hayriye Vural  - Tekrar Bağlantı Şifası® ve
                         Tekrar Bağlantı® Uygulama Uzmanı

 
Tel: +90( 532) 426 68 04
e-mail: info@hayriyevural.com

www.hayriyevural.com