Reiki ve Hastalıkların Tedavisi
Reiki, ellerimiz kullanılarak gerçekleştirilen bir şifacılık tekniğidir. Ancak geleneksel tıp uygulamalarına alternatif bir teknik olarak algılanmamalıdır. Genelde tıbbi uygulamaların yanında tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak algılanması gereken Reiki, pek çok durumda tıbbın çözmekte zorlandığı veya çok uzun süren tedavi süreleri gerektiren durumlarda kimi zaman ‘mucize’ olarak nitelendirilebilecek sonuçlar da yaratmaktadır. Buna karşılık, fiziki müdahalenin gerektiği aşamalarda ve acil durumlarda tıbbi uygulamalar kaçınılmazdır.

Reiki bütünüyle, içinde yaşam enerjisi taşıyan her canlının sahip olduğu bağışıklık sistemininin düzensizliklerini giderir, güçlendirir ve hastalık ve rahatsızlıkların semptomlarına değil kaynağına giderek iyileştirme sağlar.

Bu nedenle, daha çok hastalıkların semptomlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen tıp uygulamalarına bir alternatif değil, tam anlamıyla gerekli bir desteği verir. Bu yolla çok daha çabuk bir iyileşme gerçekleşir. Bununla birlikte Reiki, düzenli uygulama gerçekleştirildiğinde mevcut bağışıklık sistemimizin mükemmel çalışmasını sağlayarak çok önemli ölçüde hastalanmamızı ve rahatsızlıklarımızı önler. Bu hastalıklara tıbbın çare bulmakta zorlandığı ciddi ve korkulan türler de dahildir.

Reiki, tıbbın yetersiz kaldığı bir başka boyutta da, kişinin ruh ve beden bütünlüğü ve içsel barışının sağlanmasında en büyük yardımcıdır. Bunun oluşturduğu huzur ortamı, çevremizle olan ilişkilerimizde uyum ve barışı getirmekte ve birçok hastalığın oluşumunda önemli rolü olan stresin giderilmesini sağlamaktadır.

Reiki’nin özellik gösteren hastalık ve rahatsızlıklar için, genel uygulamalar dışında, birebir endike şekilde yapılan tedaviler, bu konularda yeterliliklerini arttırmış ve kendilerini bu konuya yönlendirmiş Reiki Pratisyenleri ve Reiki Master’ları tarafından gerçekleştirilmektedir.