Reiki Tarihçesi
                                                          
DR. Mikao Usui                                                                                                       Chujiro HayashiHawayo Takata

Reiki yaklaşık olarak M.Ö 5000 yıllarında Tibet uygarlığında şifa vermek için kullanılan bir yöntemdi. Tibet ezoterik uygulamaların en önemli merkezlerinden biri olarak tarihte yer almış ve günümüzde de kısmen bu özelliğini koruyan bir bölgedir.  Reiki, Dr. Mikao Usui (1865 – 1926) ile  başlayan bir şifa ve ruhsal gelişme enerjisi sistemine verilen isimdir Usui’nin ölümünden sonra onu izleyenlerce dikilen anıtta yazılanlara göre, Reiki sisteminin temelini oluşturan enerji, Mikao Usui’ye Kurama Dağında 21 günlüğüne inzivaya çekildiğinde gelmiştir.

Bunun gerçekleştiği kesin tarih verilmiyor. Usui, 1922′de bu enerjiyle işleyen şifa tekniklerini uygulamak üzere  Tokyo’da bir klinik açmıştır. Bu şifa yöntemlerini  Usui yalnızca uygulamakla kalmamış, birçok kişiye de öğretmiştir. Yazılanlara göre Usui, 1923′te Tokyo’ya büyük zarar veren Kanto depremi sırasında insanlara yardım amacıyla çok yoğun çalışmıştır. Yeni klinikler kurmuş,  ülkesinin diğer bölgelerine giderek Reiki sistemini tanıtmış ve  uygulamıştır. Usui, bu seyahatlerinden biri esnasında, 62 yaşında yaşama veda etmiştir .Usui, Reiki şifa yöntemlerini uygulamak üzere kurduğu organizasyona Usui Reiki Ryoho Gakkai adını vermiştir. Ölümünden sonra bu organizasyonun liderliği devam ettirilmiştir ve halen Japonya’da işlevini sürdürmektedir.

Mikao Usui sahip olduğu şifa yeteneğinin korunması kaybolmaması için bu yeteneği Dr.Chujiro Hayashi’e öğretti. Dr.Chujiro Hayashi ise eşine Reiki öğretmişti ancak eşinden başka bir kadına da reiki öğretmeyi düşünüyordu. Bu sırada tedavi olmak için Reiki kliniğine gelen Bayan Hawayo Takata’ya reikiyi öğretti. Hawayo Takata, Reiki’nin  batıda yayılmasına neden olan kişidir. 1970′li yıllardan itibaren yirmi iki  kişiyi öğretmen olarak yetiştirdikten sonra, 1980′de aramızdan ayrılmıştır.

Bugün Reiki, sayıları giderek artan Master’lar ve Pratisyenler sayesinde sürekli geliştirilmekte ve özünden kopmadan yenilikleri en geniş ölçekte paylaşıp, insanlık yararına sunabilmektedir