Çakra Nedir?
Bedenimiz üzerinde, çakra adı verilen enerji merkezleri vardır. Çakra, Sanskritçe (eski Hint dili) bir kelimedir.

Birçok eski metinde ya da kutsal kitapta değişik isimlerle anlatılır. Sözlük anlamı olarak baktığımızda, “tekerlek” veya “çark” anlamındadır. Bu bize, enerjinin spiral dönüşlerini hatırlatmaktadır. Tekerlek, hayatın döngüsel durumlarının büyük bir sembolüdür.

Eski bir kelime olmasına rağmen, çakranın şu anda yeniçağın bir kelimesi olduğunun söylenmesi şaşırtıcıdır. Çakralar, saklı enerjilerin çalışma ağının bir parçasıdır ve gözle görülmeyen enerji, bedenimiz üzerinde, çarka benzeyen delikler halindedir. Geniş ağızları olan, bedene yaklaştıkça daralan, uzun ince hunilere benzerler.

Yüksek katlardan gelen enerjileri bedenimize aktarma görevi yaparlar. Bunları, bedenimize gelen enerjilere açılan küçük birer kapı gibi düşünebiliriz. Her çakra, farklı frekanstaki bir enerjinin giriş kapısıdır.

Bu enerji kanalları, insan vücudunda yaşam enerjisini dolaştırır ve enerji akışını dengeler. Ne zaman bu kapılardan birinde tıkanma oluşursa, bedenin enerji alımı güçleşir: İşte problemler böyle baslar. Çünkü bedeni besleyen enerji akımı kısıtlanmış olur. Çakralar düzgün çalışmadığı zaman beden, sağlığını korumakta  zorlanır  .

Yaşam  enerjisi, çakralar yolu ile bedende dolaşım sağlar. Çakralar, birçok insanda minimal düzeyde çalışmaktadır. Eğer düzenli bir enerji alışverişi olursa, bilincimiz de daha şuurlu bir seviyeye ulaşır.

Bütünü ile enerji alışverişine açık olan insan vücudunda, bu enerjilerin dönüşüme uğratıldığı noktaların sayısı hakkında çok farklı bilgiler bulunmaktadır: Bunların 150.000, 100.000, 90.000 olduğunu söyleyen eski metinlere rastlamak mümkündür. Bilinen ikincil çakralar   21 kadardır.

Vücudumuzdaki ana merkezleri kontrol eden çakraların yedi tanesi çok önemlidir. Beden üzerinde, omurga boyunca yer alırlar. Çeşitli şekillerde, büyük salgı bezleri ve sinir ağı merkezleriyle kesişirler. Reiki, çakralar ve salgı bezlerinin ortak çalışması ile beden üzerinde bir hareket kabiliyeti kazanır.

VÜCUDUN ÇAKRALARI

Yaşadığımız dünya tümüyle enerjiden oluşmaktadır. Dünyanında içinde bulunduğu evrende her şey birbirine görünmez bağlarla bağlı gibidir. Aynı şekilde biz de çevremiz de enerjiden oluşuyoruz. Madde dedigimiz şey aslında enerjinin bizim boyutumuzdaki algınanış biçimidir.

Maddeyi elimizle tutabilirz ama enerjiyi tutamayız sadece hissedebiliriz. Peki bu enerjiyi nasıl kullanırız diye soracak olursak kendimize, birçok yolun olduğunu görürüz. Zihnimiz, hayal gücümüz, anılarımız düşlerimiz, duygularımız ve bedenlerimiz. Bunların hepsi enerji kaynaklarının kapılarıdır.

Enerji aktarımının sırrı, kendinizi pozitif enerji yüklü bir kaynağa bağlı hissetmek ve bu enerji akımını bir başkasıyla paylaşmaktır. Bizler aslında akışın gerçekleşmesine olanak tanırız. Tıpkı bir kablonun elektiriği geçirmesi gibi. Enerji aslında kendini aktarır bizler burada sadece birer aracız.

Bu enerjinin kaynağı kendinizi mutlu hissettiğiniz her şeydir. İnsan mutluyken kendini rahat bırakır ve pozitif enerjiyle yüklenir. Bu enerji iyileştirici gücünde kaynağıdır. Bir çoğumuz yaşamımızın bir karesinde mutluluktan sarhoş oldugumuz anları olmuştur. Kendinizi o kadar mutlu hissedersiniz ki kabına sığmaz bir haldesinizdir. İşte bu anlarınızı hatırlamak bile pozitif enerji kaynaklarından birdir.

Enerji kaynağına ulaşmanın bir başka yolu da bedenimizin içinde ve dışındaki enerji merkezleriyle bağlantıya geçmektir. Birisini sevdiğinizde kalbinizdeki merkezden enerji akar.

Kelimeler de enerji kaynaklarının kapılarıdır. Çünkü kelimeler ile onların bizde çağrıştırdıkları arasında bağlantı kurarız, bazen de dünyada aynı amaçla çok defalar kullanılan kelimeler çok büyük bir enerji alanı oluşturabilirler. Siz kelimeyi tekrarladığınızda otomatikman o alana girersiniz.

Örneğin sevgi kelimesi bir mantra oluşturur ve siz o alana girersiniz o enerjileri hissedersiniz. Bazen eşler seni sevdiğimi çok tekrarlamıyayım kelime eskiyecek derler, aksine tekrarlamakta çok büyük bir enerji alışverişi doğar, tabii içten ve samimi bir “seni seviyorum”da.Renklerde pozitif enerji kaynaklarındandır.

Her renk farklı bir titreşim frekansına sahiptir ve bir enerji yayar.Tarih boyunca dinsel duygular da yaygın bir şekilde enerji kaynağı olarak kullanılmışlardır.Pozitif iyileştirici enerji kaynağıyla bağlantı kurmanın belki de en üst noktalarından biri de şimdi’yi algılamaktır. Ve şimdi’yi olduğu gibi hissetmek kendiliğinden kişiyi mutluluk ve zevkle doldurur. Yaşamın kendisi bir enerji kaynağıdır.

Şimdide yaşamak bu enerjiyle dopdolu yaşamaktır. Bu yolu   öğrenmek kuşkusuz en zor olanı. Genellikle gerçek bir ruhsal derinliğe ulaşan kişiler sürekli bu enerjiyle içi çe yaşayabiliyorlar. Ama bu noktaya ulaşmanın kapısı her birimiz için açıktır. Dinsel yada ruhsal inançlardan bağımsız olarak bu bilinç boyutunu en çabuk yaratan yol, koşulsuz sevginin yaşama geçirilmesidir.
Çakra sanskritçe bir kelimedir ve her zaman dönen bir tekerlek anlamına gelir.

Vücudumuzun enerji alanında (aura) 7 ana çakra vardır bunlar bize gelen ve bizden çıkan enerjilere bir girdap oluşturarak kapı görevi görürler. Bir merkez gibi çalışırlar.Bu ana çakralarımızın dışında enerji alanımızda birkaç bin tane daha alt çakralarımız vardır.

Nasıl ki Keban barajından yola çıkan elektrik enerjisi direkt olarak evimize gelip ampullerimizi yakamaz ve arada bulunan trafolardan geçerek gücü düşürülür ve evimizde yaktığımız ampulün istediği seviyeye getirilir ise, ana kaynaktan çıkan enerji de bu ana merkez çakralarımızdan geçerek hücrelerimizin kullanabileceği enerji seviyesine kadar düşürülür. Vücudumuzdaki trafolar ise alt çakralardır, elektrik kablolarına benzer bir sistemle enerjiyi hücre seviyesine kadar taşırlar.

Tıpkı vücudumuzda dolaşan kanın çok ince kılcal damarlarla hücrelerimize gerekli olan besini ve oksijeni taşımaları gibi.Hastalıklar, duygular, düşünceler önce bu enerji bedenimiz ve çakralarımız üzerinde oluşurlar sonra fiziksel bedende kendilerini gösterirler.

Sizlerle olan birlikteliğimiz süresince öncelikle 7 ana temel çakrayı adım adım inceleyeceğiz ve bunların bizim psikolojik durumlarımızla olan bağlantılarını, hormonlarımızı yöneten endokrin sisteminin çakralarla bağlantısını öğrendikçe daha da bir ilgileneceğinize emin.

Tüm bunların bizim düşüncelerimizi, düşüncelerimizin de çakralarımızı nasıl etkileyebildiğini sizlerle inceleyeceğiz

KÖK ÇAKRA (MULADHARA ÇAKRA )
Varoluşumuzun temeli
                                              
En alt enerji merkezidir. Sanskritçe Mula kelimesi ‘kök’ Adhara ise ‘destek’ önemli yer demektir. Kökü destekleyen merkez anlamına gelmektedir. Bu çarka merkezi kundalini enerjisinin yükselmesine yardımcı olur.

İsmin anlamı: Kökü destekleyen:
Yer: Kuyruk sokumunun ikinci segmanı
Renk: Kırmızı
Element: Toprak
Elementi rengi: Sarı
Elementin biçimi: Dördül

Değerli taş: Yakut
Uyku şekli: Yüz üstü 10-12 saat
Duyu organı: Burun
Duyu: Koku alma
Faaliyet Organı: Anüs
Sanskrit/Latin notası: Sa /Do
Ses: Baskın Davul sesi

Etkilediği Organlar: Mesane,prostat,testisler
Psikolojik işlev Özgüven,yeryüzüne bağlılık,
Rahim,düz ve kalın bağırsaklar
Beden Bölgeleri: Ayaklar,bilekler,dizler,
bacaklar, Kalçalar omurga Kemikler,
tırnaklar,Ükan, kemik iliği,bağışıklık sistemi 

Fiziksel Rahatsızlıklar : Diz ve bacak sorunları Sırt ve bel ağrıları, varis, siyatik, hemoroid, obesite
Anoreksi nevrozu, kanser, kabızlık, ishal, lifli tümörler Testis veya rahim sorunları, halsizlik, bağışıklık Sistemi bozukluğu
Temsil ettiği prensip: Yerçekimi
Temsil ettiği prensip: Yerçekimi
Temsil ettiği prensip: Yerçekimi
Temel ilke Maddi varolma iradesi
İçsel durum Sağlamlık
Gezegen Satürn
Burç Kova;oğlak
Materyal Kumtaşı
Dokunma Kum
Tad Havuç
Bez Kuyruksokumu bezi
Sinirağı Kuyruksokumu sinirağı
Hayvan Beyaz fil
Koku Harman
Belirtileri  : Tatlı isteği, hayatta kalma güdüsü,güvenlik, cömertlik,denge
Yama Ahimsa Niyama Şauça ( temizlik)
His Hoşnutluk

Psikolojik Rahatsızlıklar Ölüm korkusu, terk edilmek, küçük düşürülmek, incitilmek ve
 yakınlık korkusu, kibir, kendine güven ve irade  eksikliği  bencillik, öfke, kincilik, cinsel çekingenlik
 
 Dengelemek için olumlama cümleleri;
 • Bedenimi seviyorum.
 • Yaşam çok güzel ve ben yaşamı seviyorum.
 • Dünyanın ve toprağın enerjisi beni besliyor ve bana şifa veriyor
 • Dünya yaşanılacak dost bir yer ve evren tüm ihtiyaçlarımı daima karşılar.

                                                            
 
SAKRAL ÇAKRA (SWADHISTHANA ÇAKRA)
Yaraticiliğin merkezi

Swadhısthana sözcüğü “kişinin kendi ikametgah yeri” anlamına gelmektedir.                                                                 

İsmin anlamı Kişinin kendi ikametgah yeri
Yer Üreme organları bölgesi
Renk Turuncu
Element Su
Elementin rengi Beyaz
Elementin biçimi  Hilal
Değerli taş Kırmızı akik
Uyku şekli Cenin pozisyonunda 8-10 saat
Duyu organı Dil
Duyu Tat alma
Faaliyet organı Cinsel organlar
Sanskrit/Latin notası Re/ Re
Ses Deniz sesi
Etkilendiği organlar Deri,süt bezleri,vajina
Penis,böbrekler,boşaltım organları
Beden bölgeleri Pelvis,leğen kuşağı kemikleri
Alt sırt bölgesi  ,kalçalar,apandisit,vücut sıvıları
Fiziksel rahatsızlıklar Yumurtalık ve prostat sorunları
Deri ve böbrek sorunlar ı,pelvis ve alt sırt bölgesi
Ağrıları, kireçlenme,yüksek tansiyon, diyabet, apandisit, İktidarsızlık, frijite
Temsil ettiği prensip Polarite
Mantra Vam
Temel ilke Yaratıcı üreme
İçsel durum Refah
Gezegen Jüpiter
Burç Yay,balık
Materyal Kaya tuzu
Dokunma Sıvı
Tad Kahve
Bez Yumurtalık bezleri
Sinirağı Hipogastrik sinirağı
Hayvan Timsah
Koku Deniz kokusu
Belirtileri Tuzlu isteği
Psikolojik işlev(ön girdap)Karşı cinse duyulan sevginin niteliği, fiziksei, zihinsel ve Ruhsal zevk alıp verme
Psikolojik işlev(arka girdap)Cinsel irade
Yama (dürüstlük) niyama(yetinme) 
His Acıma
Psikolojik rahatsızlıklar Tiryakilik paranoya,cinsel utangaçlık,gösterişçilik,küskünlük,kıskançlık,cinsel bencillik, cinsel ilişki kurma yetersizliği intihara eğilim , bedenden utanmak

                         
Dengelemek için olumlama cümleleri                                                                                        
 • Yaşama sevincim her gün daha da çoğalıyor.
 • Bedenim canlı ve sağlıklı
 • Cinselliğimin kutsallığını görüyor ve cinselliğimi sevgi ile yaşıyorum.
 • Sevgi ile yaratıldım, sevgi ile hayatımı yaratıyorum.
 • Her zaman kendimi mucizelere açıyorum.
SOLAR PLEKSUS (MANİPURA ÇAKRA )
İçsel güç ve dayanıklılığın merkezi
      
İçsel güç ve dayanıklılığın merkezidir. Göbek deliğinin arkasında, omurgada yer almaktadır. Mani kelimesi ‘mücevher’ Pura kelimesi ‘kent’ demektir  .Manipura çarka ateş merkezi olarak mücevher gibi parlak olduğu ,canlılık ve enerji saçtığı için böyle adlandırılır.

İsmin anlamı   Mücevher kenti  
Yer Göbek deliği bölgesi
Renk Sarı
Element Ateş
Elementin rengi Kırmızı
Elementin biçimi Üçgen
Değerli taş Sarı topaz
Uyku şekli Sırt üstü 7-8 saat
Duyu organı Gözler
Duyu Görme
Faaliyet organı Bacaklar
Sanskrit/Latin notası Ga / Mi
Ses Gökgürültüsü
Etkilendiği organlar Safra kesesi,karaciğer
Diyafram,sindirim organları,oniki parmak bağırsağı
Dalak,pankreas
Beden bölgeleri Karın,orta sırt bölgesi,
Bağırsakların üst bölümü,otonom
Fiziksel rahatsızlıklar Sinir sistemi,dalak
ve karaciğer ve pankreas sorunları,ülser
kolon ve bağırsak sorunları,kolit,safra taşları
hepatit,kramplar,hipoglisemi
Temsil ettiği prensip Yanma
Mantra RAM
Temel ilke Varlığın şekillenmesi
İçsel durum Öfke
Gezegen Mars
Burç Koç  ,akrep
Materyal Bakır
Dokunma Deri
Tad Biberiye,
Bez Pankreas
Sinirağı Epigastrik sinirağı
Hayvan Koç
Koku Duman
Belirtileri Ekşi isteği                      
Psikolojik işlev (ön girdap) Kişisel güç,
kendine saygı,coşku hissi
(arka girdap) Sağlık iradesi
Yama /Çalmama Niyama / Yetinme
His Kıskançlık 
Psikolojik rahatsızlıklar Aşırı hassasiyet
kabul edilmeme korkusu, kendini beğenmiş
 lik,özseverlik,tatminsizlik,mükemmelliyetçilik
kızgınlık,aşağılık kompleksi

Dengelemek için olumlama cümleleri
 • Ben güçlüyüm
 • Gücümü doğal haliyle, sevgiyle yaşıyor ve kullanıyorum.
 • Gücümün farkındayım. Gücümü sevgi ile ifade ediyorum.
                                                                 
KALP ÇAKRA (ANAHATA ÇAKRA)
Kayıtsız şartsız sevginin merkezi

Anahata çarka kalp hizasında gögüs kemiğinin arkasında yer almaktadır. Anahata ‘yenilmez’  ‘çarpmamış’ anlamında kullanılır.

İsmin anlamı Çarpmamış
Yer Göğüs kemiğinin arkası
Renk Yeşil
Element Hava
Elementin rengi Mavi
Elementin biçimi Altıgen
Değerli taş Zümrüt
Uyku şekli Sol taraf üstünde5-6 saat
Duyu organı Cilt
Duyu Dokunma
Faaliyet organı Kollar
Sanskrit/Latin notası Mavi /Fa
Ses Çan sesi
Etkilendiği organlar Kalp,Akciğerler,lenf bezleri
Solunum,dolaşım ve bağışıklık sistemleri
Beden bölgeleri El parmakları, eller,kollar,
Omuzlar ,sırtın üst bölgesi,gögüs, gögüs
Boşluğu ,kaburgalar,memeler,yemek
borurusunun üst bölümü
Fiziksel rahatsızlıklar Astım akciğer ve kalp hasta
lıkları yüksek tansiyon, sırt, omuz, kol ve el sorunları
meme sorunları, alerjiler, zatürre, akciğer ve meme
kanseri
Temsil ettiği prensip Denge
Mantra YAM
Temel ilke Kendini adama
İçsel durum Acıma
Gezegen Venüs
Burç Terazi,boğa
Materyal Kurşun
Dokunma Kemik
Tad Acı çikolata
Bez Timus
Sinirağı Kalp sinirağı
Hayvan Antilop
Koku Kırmızı gül        
Belirtileri Acı isteği
Psikolojik işlev(ön girdap) İnsanlara
karşı sevgi duyma,aşk,uyum,şefkat
bağışlayıcılık                
Psikolojik işlev(arka girdap) Dış dünyaya açılan irade,paylaşma
Yama Cinsel enerji kontrolü
Niyama Eğitim
Psikolojik rahatsızlıklar Sorumluluk ve ihanet korkusu, huysuzluk, duygusal soğukluk, nesnelere bağlılık, keder, nefret, öç alma,sevgi  yetersizliği, sevgiyi almakta ve vermekte güçlük çekme
Dengeleme için olumlama cümleleri
 • İçimdeki sevgiyi genişletiyor, büyütüyorum. Bütün duygularıma "evet" diyorum.
 • Duygularıma ve sezgilerime güveniyorum, hissediyorum. 
 • Kendimi koşulsuzca seviyorum. Kendimi sevdikçe çevreme daha çok sevgi veriyorum.


 
BOĞAZ ÇAKRA (VİŞUDDHA ÇAKRA
sevgi dolu ve özgürce, ifade et…

  Boğaz çarka,boyun bölgesinde omurgada yerleşmektedir.Vişuddha çarka “temizleme”merkezi olarak adlandırılır

İsmin anlamı Temizleme
Yer Boyun bölgesi
Renk Mavi
Element Eter
Elementin rengi Koyu füme
Elementin biçimi Daire
Değerli taş Akuamarin
Uyku şekli Sağ taraf üstünde 4-5 saat
Duyu organı Kulaklar
Duyu  İşitme
Faaliyet organı Ses telleri
Sanskrit/Latin notası Pa / Sol
Ses  Flüt sesi
Etkilendiği organlar  Ses telleri,soluk borusu,
Yemek borusu,bronş
Beden bölgeleri  Gırtlak bölgesi,boğaz,boyun,
Ağız,çene,yanaklar
Fiziksel rahatsızlıklar Boğaz ve boyun sorunları
Temsil ettiği prensip Titreşim
Mantra HAM
Temel ilke Varlığın titreşimi
İçsel durum Önsezi
Gezegen Merkür
Burç İkizler,başak
Materyal Gümüş
Dokunma Kürk
Tad Tatlı limon
Bez Troid,paratroid
Sinirağı Gırtlak sinirağı
Hayvan Fil
Koku Portakal 
 Belirtileri Keskin baharatlı isteği
Psikolojik işlev Toplum ve meslekte kişilik hissi, yaratıcılık,  liderlik
Yama Biriktirmemek Niyama Mutlak varlığı algılama 
His incelik
Psikolojik rahatsızlıklar Para,güç ve Cinsellikte kontrolü kaybetme korkusu

Dengeleme için olumlama cümleleri
 • Ben özgürüm. Kendimi özgürce ve dürüstlükle ifade ediyorum.
 • Kendimi ifade etmem son derece güvenli.
 • Duygularımı sevgiyle ifade ediyorum
 • Kendimi her zaman sevgiyle ifade ediyorum.

ÜÇÜNCÜ GÖZ (AGYA  ÇAKRA )
Zihin Gözü

Agya çarka beynin tam orta kısmında,iki kaşın arasının arkasında yerleşmektedir.Bu enerji merkezinin temeli,beynin tam orta kısmında bulunmaktadır.Doğa üstü güçlerin sezgilerin duru görünün varlığını ve gelişimini temsil eder.Bu enerji merkezi farklı isimlerle Üçüncü göz,bilgelik gözü,guru çarka olarak bilinmektedir.

İsmin anlamı Emir 
Yer iki kaş arasının arkasında
Renk Koyu Mavi
Element Zihinsel enerji
Elementin rengi Şeffaf
Elementin biçimi
Değerli taş İndigo safir
Uyku şekli Derin uyku 4 saat
Duyu organı Zihin
Duyu Düşünce
Faaliyet organı Beyin
Sanskrit/Latin notası Dha/La
Ses Zincir sesi
Etkilendiği organlar Burun,kulaklar,gözler
Beden bölgeleri Alt beyin,beyincik,yüz,
sinüsler
Fiziksel rahatsızlıklar Burun sorunları
Göz sorunları/körlük,baş ağrıları,ser
semlik,Parkinson hastalığı,beyin tümörleri,
ve kanamaları, felç, sinüzit, nezle,uykusuzluk,
öğrenme zorlukları, kabuslar
Temsil ettiği prensip
Mantra KSHAM
Temel ilke Varoluş bilgisi
İçsel durum Kendine hakim olmak
Gezegen Ay
Burç Yengeç,aslan
Materyal buz
Dokunma İpek
Tad Tatlı elma
Bez Epifiz
Sinirağı medulla sinirağı
Hayvan Kaplan
Koku Tatlı elma    
Psikolojik işlev(ön girdap) Zihinsel
kavramları anlama ve canlandırma                             
Yama Merhamet Niyama Sadakat
 His Yeterlilik
Psikolojik rahatsızlıklar Konsantrasyon bozukluğu, dengesizlik, zihinsel gerginlik, şaşkınlık, gururluluk, kararsızlık,ayırt etme yetersizliği,hayal kırıklığı, sezginin ve bilginin kötü kullanımı
Dengeleme için olumlama cümleleri                   
 • Burdayım ve varım
 • Sezgilerime güveniyorum. Evrene güveniyorum.
 • Evrenin sonsuz ve sınırsız potansiyeli içerisinde, kendi sonsuz ve sınırsız potansiyelimi keşfediyorum.
                                     
TAÇ ÇAKRA  ( SAHASRARA ÇAKRA)
En yüksek bilinç merkezi

Başın tepesinden 6 santimetre kadaryukarıda yer almakta yani kafa tasının dışında yerleşmektedir. Bu enerji merkezinden bin tane parlak ışın saçılmaktadır.

İsmin anlamı   Bin
Yer Baş tepesi üstünde
Renk Açık mor/beyaz
Element  Spiritüel düşünce enerjisi
Elementin rengi
Elementin biçimi
Değerli taş Ametist
Uyku şekli Yarı uyanık uyku
Duyu organı
Duyu
Faaliyet organı
Sanskrit/Latin notası Ni/ Si
Ses   Rüzgar sesi
Etkilendiği organlar Beyin
Beden bölgeleri  Sinir sistemi
His Tevazu
Fiziksel rahatsızlıklar Migren,anlayış ve öğrenme  zorluğu,gelişim bozuklukları, sinirsel rahatsızlıklar, beyin ve omuriliğin yaygın fibrotik hali
Temsil ettiği prensip
Mantra OM
Temel ilke Saf varoluş
İçsel durum Mutluluk
Gezegen Güneş
Burç Aslan
Materyal Altın
Dokunma Pamuk
Tad Nektar
 Bez Hipofiz
 Sinirağı Beyin sinirağı
Hayvan Aslan
Koku Gök kokusu                 
Psikolojik işlev Spiritüel anlayış,evren
sel bilinçle bağlantı , birleştirme
Yama Affetme Niyama Hayırseverlik
Psikolojik rahatsızlıklar Yabancılaşma,
depresyon,hüsran,gücü kötüye kullanma
fanatizm,tarikatçılık,ateizm,kafa karışıklığı


Dengelemek için olumlama cümleleri;
 • Var olan her şey ile Bir'im.
 • Varlığımın ve Evrenin varlığının farkındayım. Bir'liğin farkındayım.
 • Evrensel bilinç ihtiyacım olan tüm bilgiyi, ihtiyacım olan zamanda bana ulaştırır.
Çakralarmız dengeli olduğunda kendimizi canlı, neşeli, enerji dolu, coşkulu, yaratıcı, tam ve eksiksiz hissederiz. Kendimize ve yaşama güveniriz. Her zaman, her şeyin yolunda olduğunu hissederiz.

Çakralarımız dengeli olduğunda kendimizi canlı, neşeli, enerji dolu, coşkulu, yaratıcı, tam ve eksiksiz hissederiz. Kendimize ve yaşama güveniriz. Her zaman, her şeyin yolunda olduğunu hissederiz.