Berard Metodu
BERARD METODU

Berard metodunun yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi söz konusudur. Dünyada 450 merkezde Türkiye’de ise merkezi Antalya olmak üzere birçok il ve ilçede uygulanmaktadır.

Metodun sahibi Fransız doktor Guy Berard. Dr. Berard, Alfred Tomatis adlı bir başka doktorun uyguladığı müzikli terapi metodundan faydalanmak için disleksi
(öğrenme bozukluğu) problemi yaşayan kızını Tomatis’e götürüyor. Çok memnun kalıyor, ama uygulamada bazı sorunlar olduğunu düşünüp uzun yıllar bu
metodu geliştirmek için uğraşıyor. Sonunda bugün AIT (Auditory Integration Training) yani “İşitsel Algı Eğitimi” diye bilinen Berard Metodu’nu geliştiriyor.

Dr. Berard, işitsel durumun davranışlarımızı yönlendirdiğini savunuyor. “Yani nasıl işitiyorsak öyle davranıyoruz”. Sesleri duymamız ile dış dünyayı algılamamız bağlantılı.
Algı kavramaya, kavrama da davranışa yol açıyor. Kulağın algılama kalitesinin düşüklüğü, öğrenme, iletişim ve davranış bozukluğu gibi pek çok soruna neden olabiliyor
ve kişinin kendi kaynaklarını kullanmasına engel oluşturuyor. Berard metodunun amacı, öğrenmede çok etkili olan işitsel algıyı güçlendirmek, işitsel dengesizliği ortadan kaldırmak.

GÜVENLİ, BİLİMSEL, ETKİLİ, EĞLENCELİ VE HIZLI BİR ÇÖZÜM;
İŞİTSEL ALGI EĞİTİMİ (BERARD AIT)


Berard Metodu, yaklaşık 50 yıl önce Kulak Burun Boğaz doktoru Guy Berard tarafından geliştirilen, etkisi klinik araştırmalarla kanıtlanmış bir işitsel algı eğitimidir.

İşitsel Algı Eğitimi olarak adlandırılan Berard Metodu ile İlköğretim ya da üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklardan, mesleki sınavlara hazırlanan yetişkinlere,
dikkat eksikliği olan bir öğrenciden algısı yavaş otizmli bireye, konsantrasyonu zayıf çalışanlardan iş hayatında sorun yaşamaya başlayan yöneticilere kadar herkes;
zihinsel performansını ve konsantrasyonunu arttırabilir.

İşitsel Algı Eğitimi ( Berard Metodu) bilginin işlenmesine ve kullanılmasına yönelik gelişmeye yardımcı olan, zihnin öğrenme mekanizmasını ve gücünü harekete geçiren, bireyin kişisel performansını en etkili şekilde kullanmasını sağlayan bir metottur.

Bu sistemde; kulaklık vasıtasıyla gelen sesler ayrıştırılarak algı sistemi uyarılır, algı artar, işitme dinlemeye dönüşürken öğrenme gerçekleşir ve davranışa dönüşür. Sağ ve sol lobların öğrenmenin içine katılmasını, bilgilerin hem kolay öğrenilmesini, hem de kalıcı hafızada tutulmasını sağlar.

İşitsel algı, işitmeye dayalı uyaranların algılanması, yorumlanması ve bu bilgilerin beynin belli bölgelerine gönderilip uygun cevabın oluşturulması için entegrasyonun/bütünleştirilmenin gerçekleştirilmesi olayıdır. Dolayısıyla bu sadece işitme ile sınırlı kalmayıp, bizim dış dünyamızı algılamamızda yardımcı olan tat, koku, görme, dokunma, işitme, denge ve derin duyu merkezlerinin bir bütün olarak kendi aralarında bağ kurmasıdır. Uyaranın sadece işitme yolu ile değil, diğer kanallardan da alındığında yine aynı merkezler arasındaki sinir ağının aktif olmasını sağlıyor. Kulağın algılama kalitesinin düşüklüğü, öğrenme, iletişim ve davranış
bozukluğu gibi pek çok soruna neden olabiliyor ve kişinin kendi kaynaklarını kullanmasına engel oluşturuyor. Berard metodunun amacı, öğrenmede çok etkili olan
işitsel algıyı güçlendirmek, işitsel dengesizliği ortadan kaldırmak.