Faydaları ve Kullanım Alanları
           SCİONUN FAYDALARI VE KULLANIM ALANLARI 
 • Cihaz her türlü akut, subakut veya kronik olayları saptar ve enerjetik olarak dengeler.
 • Biorezonans cihazı, organ ve hücrelerin magnetik dalgaların tespiti yoluyla patolojik değişiklik ve eksiklikleri çok erken dönemde tespit etmektedir.
 • SCIO, duygusal durum, vitamin ve mineral eksiklikleri, esansiyel amino asit ve hormon düzeyleri, hastalık yapıcı ajanların (virüs, parazit, bakteri) varlığı, çeşitli sistemlerin sinir sistemi, sindirim sistemi, kalp damar solunum gibi sistemlerin durumu gibi her çeşit bilgiyi sağlamaktadır.
 • Sinir sitemine ait rahatsızlıkları, stresin azaltılması/depresyon tedavisi, anxiyete gibi durumların azaltılması ve duygusal durumun dengeye getirilmesi, uykusuzluk, panik atak, iştahsızlık (anorexia nevroza), bulumia gibi yeme bozuklukları. İskelet sistemi rahatsızlıkları, kemik ve eklem tutulumları, artrit, poliartrit (birden fazla eklem tutulumu ile giden hastalıklar), romatizmal ağrılar, omurga tulumu ile giden hastalıkları dengelemektedir. 
 • Patojen (hastalık oluşturucu) ajanların (virüs, bakteri, parazit, mantar) yok edilmesini sağlamaktadır.
 • Akupunktur ve magnetik rezonans tedavileri, enerjetik alanın (aura) taranması ve  dengelenmesi. Bedenin tazelenmesi ve dejeneratif hastalıkların (kanser, kitle, siroz), otoimmün hastalıklar (multipl skleroz - MS).
 • Gençleşme ve güzelleşme, selülit giderme, kilo verme amaçlı kullanılabilmektedir. 
 • NLP tedavisi, hafıza ve yaratıcılığın arttırılması, dikkat eksikliği, stresin azaltılması, duygusal dengeleme, duygusal travmaların saptanması ve bilinç dışına getirilerek giderilmesi amaçlı...
 • Sigara bırakma amaçlı kullanılabilmekte ve sigaranın bıraktığı kötü etkiler giderilebilmektedir. 
 • Ağrı azaltılması
 • Hipertansiyon ve kan basıncı azaltılması
 • Depresyon tedavisi
 • Uzun ve kısa süreli hafıza becerilerini artırma

      SCİONUN HASTALIKLARA ETKİLERİ
 • Sinir sistemine ait hastalıklar
 • Stresin azalması: depresyon, anxiete, iştahsızlık, duygusal travmalar, panik atak
 • Bakteri, virüs, parazit, mantarların saptanması ve yok edilmesİ
 • NLP tedavisi, hafıza ve yaratıcılığın artırılması, dikkat eksikliği, hiperaktivite, duygusal dengeleme
 • Vitamin, mineral, amino asit, hormon eksikliklerinin ve alerjilerin saptanarak dengelenmesi
 • Dejeneratif(kanser, kitle) ve otoimmun (mutiplskleroz, diabet) hastalıkları
 • Genel detox, ağır metal (civa, kurşun, kadmium), ilaç etkileşimleri saptanır.