Scio Nasıl Çalışır?


,

SCIO bağlı olduğu bilgisayar ve EPFX/QXCI programları ile beden içi ve çevresinde bulunan her türlü elektromanyetik titreşimi tarayarak işe başlar.
Tarama, beslenme yetersizlikleri, patojenler, zayıflıklar, alerjiler ve gıda hassasiyetleri, düşünce bozuklukları, stres derecesi, çevresel etkenler ve
bedenin bunlarla ilişkileri, kabul ya da tepkime süreçleri hakkında oldukça sağlam bilgiler sunar .Dört dakikadan daha az bir sürede yaklaşık 9000
ayrı titreşim ve bedenin bunlarla ilişkisi ölçümlenir. Test süresince bedendeki tüm doku, organ, vitamin, mineral, enzim, peptid, amino asit, toksin
ve alerjen ile bunlar arasında bedende uyumsuzluk ve buna bağlı zayıflık yaratan tüm süreçler mercek altına alınır.

SCIO, her türlü tepkisel iyonik alış verişi saniyenin yüzde biri gibi bir hızda ortaya koyduğundan, bilinçli zihin devreye giremeden, bilinçaltı titreşimsel
kayıtlarına ulaşılır. Image Bu hızlı ölçümlemeye Xroid süreci adı verilmiştir. Xroid kişinin gereksinmelerini, fonksiyonel bozukluklarını, kırılganlık ve
zayıflıklarını, jeopatik stresini ve bunların zihinsel, fiziksel ve ruhsal nedenlerini, hepsinden önemlisi, bunları dengeleyebilecek titreşimleri saptamak
açısından çok önemli bir görevi yerine getirir.Kişinin tarama ve ölçümlemesi sona erdiğinde, tüm saptananlar arasında kişinin rahatsızlığına en çok
sebep olan şey bulunur ve geri bildirilir. Düzeltmek için de öneriler verilir.

Geçmişte yaşanmış bir hastalık, aşılar, hafif zehirlenmeler, fiziksel travmalar ya da hekimler açısından iyileşti gözüyle bakılan her hangi bir deneyimin
giderilememiş bir enerjisel yığılma yapmış olması çok sık rastlanılan bir durumdur. ImageAyrıca genetik kodlamada “tehlikeli” olarak kaydedilmiş bir
titreşim de her hangi bir tetikleyici unsur karşısında açığa çıkarak kendini huzursuzluk, rahatsızlık ya da başka bir yolla belli edebilir. Atalardan birinin
tavuk zehirlenmesi yüzünden öldüğünü var sayalım. Kodlamada tavuk tehlikeli yiyecekler sınıfında kayıtlıdır. Her tavuk yediğimizde hatta gördüğümüzde
bu kayıt harekete geçerek tehlike sinyalleri vermeye başlar. Bu durumda çoğu kez “ben tavuk sevmem” diyerek o gıdadan uzak dursak da genetik
kodlamanın uyanmasına engel olamayız. Her tetiklenme bu tehlike sinyallerini biraz daha güçlendirerek sonunda enerjisel bir tıkanmaya sebep olur.

Kısacası, huzursuzluk, sevmeme, beğenmeme, kaçınma arzusu varsa mutlaka bir enerjisel yığılma söz konusudur ve düzeltilmesi gerekmektedir. Bu yığılma
çok yıllar sonra kendini fiziksel bir rahatsızlık olarak ortaya koyabilir. Sistem taramada asıl sebep olan bu yere ulaştığında en önemli sıkıntı faktörü olarak
bunu gösterir ve düzeltilmesi için gereken titreşimleri de bildirir.ImageSCIO’nun var olan yığılmayı ortadan kaldırıp akışı düzeltecek titreşimleri göndermesi
baş, el ve ayak bileklerine bağlanan ekleri ile sağlanır. Yaklaşık 7 saniyelik bir sürede vücuda verilen bu titreşim bedenin kendini iyileştirme gücünü açığa
çıkarmakta büyük rol oynar.